Групи в Цюрих

Записване:

Записване онлайн тук

Кога:

Първи учебен ден след лятната ваканция - 27 август 2022 (събота):

  • група начинаещи 1 всяка събота 9.00–11.00ч.при Илияна Дюлк
  • група начинаещи 2 всяка събота 11.00–13.00ч.при Илияна Дюлк
  • група напреднали 3 всяка събота 10.00–12.00ч.при Таня Чакова
  • група напреднали 4 всяка събота 11.00-13.00ч. при Таня Чакова
  • група напреднали 5 всяка събота 9.00–11.00ч.при Силвия Попова
  • група напреднали 6 всяка събота 11.00–13.00ч.при Силвия Попова

 

Преподаватели:

Силвия Попова, email: silvia.popova@gmail.com
Таня Чакова, email: tanya_tt@me.com
Илияна Дюлк: iliana@duelk.net

Такси за 1 срок (полугодие) в Цюрих:

350.- за членове на дружеството
400.- за всички останали
При 2 деца, за второто дете се прави 20% отстъпка, т.е такса за 2 деца е 720.-.

 

Адрес в Цюрих:

Blumenfeldstr.50, 8046 Zürich
Карта

 

Групи в Цуг

Кога:

Първи учебен ден след лятната ваканция - 24 август 2022 (сряда):

  • група 1, Цуг всяка сряда 13.45–15:30ч.при Силвия Попова
  • група 2, Цуг всяка сряда 15.35–17.15ч.при Силвия Попова

Преподаватели:

Силвия Попова, email: silvia.popova@gmail.com
 

Такси за 1 срок (полугодие) в Цуг:
450.- за едно дете
При 2 деца, за второто дете се прави 20% отстъпка, т.е такса за 2 деца е 810.-.

Адрес в Цуг:

Loreto / Volkshochschule Zug, Löberenstrasse 40, 6300 Zug
Карта